Accessoires


GARDEROBE


Kleinmöbel

Konsolentisch
CHF 670.00 2 ab CHF 629.00

Altholzmöbel

Altholz Sekretär
CHF 1 870.00 2 ab CHF 1 490.00
Altholzbuffet
CHF 6 490.00 2 CHF 4 490.00
Original Bündner Altholzschrank, massiv
CHF 5 200.00 2 ab CHF 4 500.00

Bilder

Bild Alfons Walde
ab CHF 1 060.00
Bild Steinbock
ab CHF 750.00
Bild Viehhandel
ab CHF 2 200.00
Nostalgiefoto
ab CHF 1 250.00

ARvenHOLZEssenzen